Wonderen?

Op zeventien december 2018 had ons prachtige dispuut Bonifatius een studieavond over het thema wonderen. De avond begon om half acht met een liturgisch moment in de kapel van de PThU, waarin uit de Bijbel werd gelezen en werd gebeden. Er werd onder andere gebeden om een zegen voor de avond, maar ook voor de mensen die afwezig waren. Ook werd er zoals gewoonlijk gezongen. Nadien werd de groep opgesplitst in twee kleinere groepen, die afzonderlijk het thema wonderen bespraken in het licht van een aantal vragen en casussen. De gesprekken die dit te weeg bracht gingen niet alleen over de Bijbelse wonderen, maar ook over persoonlijke ervaringen, en het belang daarvan als het om wonderen gaat.

Na deze gesprekken was er kort de gelegenheid tot pauze, met koffie en thee, waarna iedereen zich weer verzamelde in een lokaal voor de conclusie. De afzonderlijke groepen vatten hun bevindingen samen voor de andere groep en daarna werden deze bevindingen met elkaar vergeleken.Tot slot werd er afgesloten met een kort gebed. Tijdens de avond heerste er een erg open sfeer. De gesprekken die ontstonden waren mooi en persoonlijk en iedereen kon zich uiten over wat hij of zij dacht. Na de studieavond was er zoals gewoonlijk nog een gezellige borrel. Dit gaf de aanwezigen tijd om nog wat over het thema van de avond na te praten, maar er was ook veel ruimte voor onbezorgde gezelligheid en lol. Al met al was het dus een avond vol openheid en interessante gesprekken, maar ook een avond vol gezelligheid!