Dieslezing 2019 – The Gospel Narratives, fact or fiction?

Op 3 juni gaf Dr. S.K. Luther een lezing over het narratief van de evangeliën, met name over het evangelie van Johannes, één van de gebieden waarop zij een expert is. De discussie van de avond ging om de vraag wat nou ‘feitelijk’ is en wat kan worden gekarakteriseerd als ‘fictie.’ De evangeliën worden naast de religieuze inhoud ook gezien als een historiografische beschrijving van het leven van Jezus van Nazareth. Hoewel Johannes net als alle andere evangeliën een anonieme bron is.

           Wat daadwerkelijk feit en fictie is in het evangelie van Johannes, is onduidelijk: zo ook bij het verhaal van de bruiloft van Kanaän. Toen de knecht met een glas water naar de ceremoniemeester liep, die eruit dronk en vervolgens zei dat dit wijn was geworden, zou duiden op een wonder. Maar hoe vond dit wonder plaats? Wat deed Jezus? Het enige wat er geschreven staat is dat Jezus opdracht gaf om vaten te vullen met water. Hoe veranderde dit water in ‘heerlijke wijn?’ Dat is een vraag die zal blijven bestaan. Alsook de grens tussen fictie en fictief. In hoeverre is het evangelie van Johannes fictie, en in hoeverre is er overlap tussen feitelijke aangelegenheden en fictieve vertellingen? Datgene wat wij niet begrijpen in de Bijbel hoeft niet per sé fictie te zijn, en wat er geschreven staat hoeft niet altijd feit te zijn. Uiteindelijk zal de claim van een ‘historiografische waarheid’ altijd lastig zijn, gezien we niets weten van de auteur van het Johannes-evangelie zelf en ook zelf de grens tussen feit en fictie niet kunnen doorgronden, maar is dat uiteindelijk wel de bedoeling?

           Het evangelie van Johannes vertelt ons het verhaal van Jezus en zijn wonderen, en inspireert ook vandaag de dag nog mensen. Een zeer interessante lezing voor de Boni-avond en een eyeopener voor de theoloog. Na de lezing was er een gezellige borrel.