Studie- en filmavond 14 mei – ‘The Shack’

Er was eens een meisje met een rode jurk. Zij kleurde een prinses en verdween. Er was eens een vader, hij sprong in het water, redde een kind en verloor een kind. 14 mei jongstleden was weer een prachtige avond voor Bonifatius. Deze studieavond stond in het teken van de breed bediscussieerde film The Shack. The Shack is een bewogen film, die de vraag naar pijn, lijden en geweld in de wereld niet uit de weg gaat. Waarom staat God, in de film een vrouw die met Papa wordt aangesproken, al dit geweld toe? Mack, de hoofdpersoon, gaat in gesprek met de God in drievoud. The Shack is niet alleen een bewogen film, maar ook een film waar veel kritiek op is gekomen. Kan God de Vader wel als mens afgebeeld worden? Zet de film geen inclusivistisch christelijk wereldbeeld neer, dat de alverzoening aanhangt? Nadat de popcorn werd ingewisseld voor een biertje, werden deze vragen bediscussieerd tijdens de borrel. Al met al een mooie Bonifieten-avond.