Commissies


Themacommissie

De Themacommissie bepaalt de inhoud van lezingen en studieavonden. Ze werkt met een (kalender)jaarthema waarop de lezingen en studieavonden plaatsvinden.

Leden:
Lydia Meeuse
Yoel Koster

Contact met de themacommissie

Preekcommissie

De preekcommissie organiseert 5-6 keer per studiejaar een preekvergadering, waarbij een lid een preek houdt die vervolgens door drie leden en een mentor van feedback wordt voorzien.

Leden:
Eize Kaptijn
Gert de Kok
Rebecca de Kok – van den Born

Contact met de preekcommissie

PR-commissie

De bekendheid van het dispuut, haar activiteiten en het op de hoogte houden van de wereld is de taak van deze commissie. Door middel van diverse media worden deze doelen nagestreefd. Voor kritische vragen over de inhoud van website verwijzen wij u echter naar ons bestuur.

Leden:
Marco Bijdevaate
Sara Kuijper

Contact opnemen met de PR-commissie

Diescommissie

Een andere jaarlijks terugkerende activiteit is de viering van de oprichting van ons dispuut (en herdenking van de dood van ons postuum-erelid en naamgever). Deze commissie is een jaar lang keihard bezig deze viering het elan te geven dat ons prachtige dispuut past.

Leden:
Benjamin Lensink
Cor van ’t Hof
Anne-Maaike Pathuis
Frederike Bouma

Websitecommissie

Jeroen Dijkgraaf
Yoel Koster

Kascontrolecommissie

Eize Kaptijn
Pieter Auke van den Berg
Willem Westhuis

Faciliteiten- en gezelligheids-commissie “de beste commissie”

Men kan niet leven van brood alleen. Daarom is de faciliteitencommissie. Deze dappere mannen en vrouwen zorgen voor de inwendige mens tijdens de bonifatiusavonden.

Leden:
Benjamen Lensink
Eize Kaptijn
Manoah Dangremond

Kledingcommissie

Kleren maken de theoloog. Identiteit is niet puur een schriftelijke aangelegenheid, maar moet zich ook uiterlijk kunnen presenteren. Dit is de opdracht en het doel van de kledingcommissie.

Leden:
Eize Kaptijn
Frederike Bouma

College van Oud-Presides

De naam spreekt voor zich. Het college adviseert ongevraagd het bestuur over letterlijk alles. En zo hoort het.

Leden:
Wilfred Roo
Johans Brink
Mark de Jager
Yorick Breemes
Manoah Dangremond
Rebecca de Kok – van den Born
Lydia Meeuse

MuziekCommissie

Anne-Maaike Pathuis

PoINT-vertegenwoordiger

Anne-Maaike Pathuis