Dies Natalis 2019 – Een groot feest en een nieuw begin

Op 5 juni jongstleden vond op de PTHU in Groningen de negende dies van ons prachtige dispuut Bonifatius plaats. De dag begon om half vier in de middag met een gezellige receptie, waarbij het bestuur werd gefeliciteerd met de verjaardag van het dispuut. De diescommissie had voor verfrissingen gezorgd en er heerste een opperbeste stemming. Er waren veel leden en mentoren aanwezig, maar ook andere kontakten van het dispuut van zowel binnen als buiten de universiteit kwamen het bestuur groeten en een glas mee drinken.

Na de receptie verzamelden de dispuutsleden en de mentoren zich voor de algemene ledenvergadering, waarin het bestuur afscheid nam, en het nieuwe bestuur haar intrede deed. De uittreedrede van bestuur Meeuse was zeer origineel en hield ons allen in zijn greep. De intreedrede van het nieuwe bestuur Kuijper spoorde ons dispuut aan om ook het komende jaar weer door te gaan met goede moed, en ook om onszelf te laten zien aan de wereld buiten het dispuut, en ons ook naar die wereld toe uit te spreken. Ook werden tijdens de vergadering twee nieuwe mentoren aangesteld, waarvan er één ook aanwezig was bij de vergadering en de receptie. Helaas namen we ook afscheid van onze mentor professor van den Belt. In zijn prachtige afscheidswoord bedankte hij ons als dispuut voor een mooie tijd. De vergadering verliep voorspoedig, zodat we ruim op tijd voor het diner klaar waren.

Het diner werd gehouden in café Bommen Berend en was een geslaagde maaltijd met veel aanwezige leden. Ook professor van den Belt gebruikte de maaltijd nog gezellig met ons. Na het diner zetten de heerlijkheden zich voort op de PTHU, waar de Diescommissie voor een zalig toetjesbuffet had gezorgd. Hierna was er nog een feestelijke Diesactiviteit, een goed uitgedachte pub quiz. Helaas deden niet alle leden hieraan mee, (ze waren vast bang 😉 ) maar het was toch een geslaagde quiz. Voor de winnaar was er een zoete prijs. Na de activiteit was er nog gelegenheid voor een borrel om te proosten op een zeer geslaagde en feestelijke Bonifatius-Dies van 2019.