Bonifatius verwelkomt nieuwe leden in stijl – en andere verhalen

Bonifatius vergadert graag. Niet omdat we zo goed zijn met cijfers, niet omdat we graag uitweiden over de waarheid, maar om het vergaderen zelf. Vergaderen veronderstelt namelijk de aanwezigheid van leden. Aan het eind van het vorige jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van een aantal leden. De overgebleven leden hebben de afgelopen drie maanden met een grote leegte in hun hart rond moeten lopen. Deze leegte werd echter op maandag negen november opgevuld, net als de stoelen rond de vergadertafel. De algemene ledenvergadering bracht ons enkel goed afgewogen besluiten, zowel van de nieuwe leden als van de oude. Een blij vooruitzicht dat ons streelt wanneer men kijkt naar het frisse enthousiasme waarmee deze tien(!) nieuwe leden hun Bonifatiustijd tegemoet treden.

Bonifatius preekt graag. Niet alleen preekte – onze naamgever was bij leven een begenadigd prediker, wat de Friezen ook mogen beweren – maar ook preekt (tegenwoordige tijd). Dit blijkt uit de preekvergaderingen die ons dispuut organiseert, waarbij een lid onder kritisch oor van dispuutsleden en belangstellenden zich oefent in de gave van het prediken. Afgelopen woensdag vond de zesde preekvergadering van ons dispuut plaats, waarbij e.t. fiscus-assessor dhr. Gert de Kok ons mocht meenemen in zijn preek over de Eeuwigheidszondag. Onze leden zijn gevoed en gelaafd, hetgeen echter niet voorkwam dat er in de vergadering genoeg opbouwende feedback kon worden gegeven. Onze mentor prof. dr. Van den Belt vervulde hierbij de taak van eindcriticus, en deze taak vervulde hij met verve.

Bonifatius luistert graag. Dit luisteren doen wij deze week dan ook twee keer. Vanavond (23-11, aanvang 20.oo uur) is Bonifatius gastheer van een openbare lezing, waarbij dr. Van Spanje zijn visie op het New Perspective on Paul gaat  toelichten. Dit in het kader van ons jaarthema ‘Eenheid’. Vrijdag (27-11, aanvang 15.00 uur) is ons dispuut gastheer van de POiNT bijeenkomst met mgr. Gerard de Korte. De lezingen vinden plaats in ons pand aan de Oude Ebbingestraat 25. Voor beide activiteiten is de lezer van dit bericht van harte uitgenodigd.

Een lange dag nog.

[Dit is een gezamelijke bijdrage van web/PR-cie Manoah & Mark. Mocht u vragen/opmerkingen/klachten/complimenten hebben, of zelf lid willen worden van de web/PR-cie, mail dan naar [email protected]]

Poster Point de korte-page-001